Zakelijke gegevens van de Stichting Vrienden van het Coornhert gymnasium

SIN of het fiscaal nummer: ANBI 803544911

Financiële verantwoording: De balansen van het stichtingskapitaal van 2014 , 2015 , 2016  2017 , 2018  treft u hier. De balansen van van 2019 treft u hier hier.

Naam: Stichting "Vrienden van het Coornhert gymnasium"

Contactgegevens: drs. mevr. C.A. Van den Neste secretaris p/a Coornhert Gymnasium Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda, (cgnt@coornhert-gymnasium.nl)

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders; Dhr. J.v.d. Poel (voorzitter), mevr. C. Van den Neste (secr.), Dhr. A. Roos (penningmeester), dhr. J. van Hoof (lid), dhr. E. Donk (lid) en mevr. H.van den Dungen (lid)

Beleidsplan: De Stichting werkt aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door fondsen en middelen te werven en deze aan de school ter beschikking te stellen voor speciale doelen, die de kwaliteit van het onderwijs op het Coornhert Gymnasium verhogen

Beloningsbeleid: n.v.t.

Doelstelling: De Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium is in 1994 opgericht door ouders en betrokkenen, met als doel het Coornhert Gymnasium financieel te steunen en te behouden als categoriaal gymnasium met een hoge kwaliteit van onderwijs.