Zakelijke gegevens van de Stichting Vrienden van het Coornhert gymnasium

SIN of het fiscaal nummer: ANBI 803544911

Financiële verantwoording: De balansen van het stichtingskapitaal van 2014 , 2015 , 2016 en 2017 treft u hier aan. De balansen van 2018 hier.

Naam: Stichting "Vrienden van het Coornhert gymnasium"

Contactgegevens: drs. M. de Groot secretaris p/a Coornhert gymnasium Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders; Dhr. J.v.d. Poel(vz.), dhr. M. de Groot (secr.), Dhr. A. Roos (penningm.), dhr. M. Oehlenschlager(lid), mw. I.Paarlberg(lid), dhr. E. Donk(lid) en mevr. H.van den Dungen(lid)

Beleidsplan: De Stichting werkt aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door fondsen en middelen te werven en deze aan de school ter beschikking te stellen voor speciale doelen, die de kwaliteit van het onderwijs op het Coornhert Gymnasium verhogen

Beloningsbeleid: n.v.t.

Doelstelling: De Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium is in 1994 opgericht door ouders en betrokkenen, met als doel het Coornhert Gymnasium financieel te steunen en te behouden als categoriaal gymnasium met een hoge kwaliteit van onderwijs.