Nieuwsbrief Stichting Vrienden

De nieuwsbrief ontvangen alle vrienden en belangstellenden sinds 2013 via een speciale mailing. In juni 2013 is de eerste nieuwsbrief op deze wijze verzonden. De meest recente nieuwsbrief is in juni 2016 verschenen. De brugklasouders van deze cursus hebben deze nieuwsbrief begin oktober 2016 ook ontvangen.