Nieuwsbrief Stichting Vrienden

De nieuwsbrief ontvangen alle vrienden en belangstellenden sinds 2013 via een speciale mailing. In juni 2013 is de eerste nieuwsbrief op deze wijze verzonden. Jaarlijks ontvangen onze Vrienden tenminste 1 Nieuwsbrief.