Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit verschillende jaarlagen. Zij komt een keer in de veertien dagen bijeen.

Een afvaardiging van de leerlingenraad spreekt elke twee maanden met de schoolleiding over de lopende zaken. 

Vanaf schooljaar 2015-2016 speelt de leerlingenraad ook een rol bij sollicitatiegesprekken met nieuw aan te nemen docenten.