Schoolkosten

De kosten voor schoolboeken worden vergoed door de overheid.

Kosten voor excursies, culturele activiteiten, extra kosten voor native speakers, pluslessen en masterclasses, lustra, leerlingenvereniging en extra kosten voor het beheer ict, vallen echter niet onder schoolboeken. Toch vinden wij al deze zaken van belang voor de kwaliteit van ons gymnasiale onderwijs. Alle ouderbijdragen, waaronder de basisbijdrage, zijn vrijwillig maar voor ons onderwijs onmisbaar. Excursies kunnen alleen doorgang vinden als minimaal 90 procent van de ouders de vrijwillige bijdragen hebben voldaan. De basisbijdrage en de excursiebijdrage vindt u in het overzicht van de schookosten.

Daarnaast brengen wij de contributie van de oudervereniging in rekening. De oudervereniging besteedt dit geld aan projecten en activiteiten rondom de school. Lidmaatschap van de oudervereniging is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld.