Te laat en ongeoorloofd verzuim protocol 18 plus

Coornhert gymnasium 18+ maatregelen

Te laat*

 • 7e keer te laat: waarschuwing van coördinator verzuim
 • 8e keer te laat: idem en brief naar huis
 • 9e keer te laat: gesprek met coördinator bovenbouw en coördinator verzuim, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd.
 • 10e keer te laat: ontzegging toegang lessen 1 dag
 • 11e keer te laat: idem
 • 12e keer te laat: schorsing officieel 1 dag
 • Vanaf 13e keer te laat: standaard tweedaagse officiële schorsing
 • 20e keer te laat: in een gesprek met coördinator bovenbouw en coördinator verzuim staat deelname aan het examen ter discussie (indien het om een 6e klasser gaat). Bij dit gesprek worden ook de ouders uitgenodigd.

Spijbelen**

 • 1e keer spijbelen: waarschuwing van coördinator verzuim
 • 2e keer spijbelen: idem en brief naar huis
 • 3e keer spijbelen: gesprek met coördinator bovenbouw en coördinator verzuim, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd
 • 4e keer spijbelen: ontzegging toegang lessen 1 dag
 • 5e keer spijbelen: schorsing officieel 1 dag
 • 6e keer spijbelen: tweedaagse officiële schorsing
 • Vanaf 7e keer spijbelen: standaard tweedaagse officiële schorsing
 • 8e keer spijbelen: in een gesprek met coördinator bovenbouw en coördinator verzuim staat deelname aan het examen ter discussie (indien het om een 6e klasser gaat). Bij dit gesprek worden ook de ouders uitgenodigd.

* De standaard afspraak na 2x te laat om 08.00 terugkomen is altijd van toepassing
** Bij spijbelen wordt uitgegaan van per keer maximaal 1 dag. Bij meer dan 1 dag spijbelen kan het sanctiebeleid versneld worden. Tevens is altijd de standaard afspraak van toepassing: gemiste uren moeten verdubbeld worden ingehaald