Procedure Vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie zijn verplicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

In onderstaand document staat beschreven hoe het Coornhert gymnasium omgaat met vermoedens hieromtrent. 

Zie de pdf hieronder.

Voor meer informatie zie de website van StOVOG.