Klachtenregeling

Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als begeleiding, doorstroming, communicatie, schorsing c.q. verwijdering, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie.

Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de scholen onder het bestuur van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij één van de scholen betrokken is, en is in te zien op de website van StOVOG.

 

U kunt voor een klacht de bijgevoegde stappenplannen gebruiken.