Protocollen en reglementen

Hiernaast treft u een aantal formulieren en protocollen dat overigens in de meeste gevallen ook elders op de website bij het betreffende onderwerp staat.

Het gaat om de volgende zaken:

 • Kern- keuzerooster
 • Algemene Voorwaarden TabLab
 • Protocol medisch handelen
 • Bevorderingsregels
 • Disciplinaire maatregelen
 • Dyslexiebeleid
 • Examenreglement
 • Excursieprotocol
 • Klachtenregeling
 • Protocol boekenfonds
 • Pestprotocol
 • Protocol Sociale Media
 • Slaag- en zakregeling
 • Te laat 18+
 • Meldcode kindermishandeling