Protocollen en reglementen

Hiernaast treft u een aantal formulieren en protocollen dat overigens in de meeste gevallen ook elders op de website bij het betreffende onderwerp staat.

Het gaat om de volgende zaken:

  • Bevorderingsregels
  • Disciplinaire maatregelen
  • Dyslexiebeleid
  • Examenreglement
  • Excursieprotocol
  • Klachtenregeling
  • Protocol boekenfonds
  • Protocol Sociale Media
  • Slaag- en zakregeling
  • Te laat 18+