Veiligheid

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beschikken we verplicht over een schoolveiligheidsplan. De school is verantwoordelijk voor de veiligheid in de schoolgebouwen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de brandveiligheid goed geregeld is, dat er maatregelen genomen zijn om vandalisme te voorkomen en om inbraak tegen te gaan. Uiteraard is dat slechts de basis, want veiligheid op school houdt veel meer in. Kunnen leerlingen en medewerkers veilig hun verhaal doen, is de integriteit gewaarborgd, worden leerlingen met een zorg- of begeleidingsvraag op een goede manier verder geholpen? Ook dat is veiligheid.

Ons bestuur, StOVOG, streeft naar een goed en veilig werk- en leerklimaat. De veiligheid van een school hangt af van verschillende factoren. We onderscheiden:

  • Sociale veiligheid
  • Incidenten en calamiteiten
  • Gebouwen en omgeving

In het schoolveiligheidsplan is beschreven wat we doen en nastreven binnen deze verschillende facetten van veiligheid.