Toetsen

Toetsen

Het schooljaar wordt verdeeld in vier perioden van 9 of 10 weken. Elk van deze perioden wordt door een proefwerkperiode (ook toetsweek genoemd) afgesloten. Op deze 4 of 5 dagen is er geen les, maar wordt een aantal proefwerken (maximaal 3) per dag afgenomen. Daarnaast worden er in het midden van elke periode proefwerken en dossiertoetsen afgenomen. 

Toetsen inhalen

Leerlingen die vanwege een goede reden een toets missen, halen die in volgens het inhaalrooster dat aan het eind van de toetsweek bekend wordt gemaakt. 

Toetsingsregels onderbouw

  1. In de middenperiode zijn er per week maximaal 4 proefwerken.
  2. In de middenperiode worden geen aparte schriftelijke overhoringen (so’s) gegeven die leerstof bevatten die het proefwerk overlappen. Wel mogelijk: een kort so van maximaal 20 minuten (woordjes), een kleine toets lezen, luisteren, spreken.
  3. In klas 1 en 2 worden geen cijfers lager dan een 3 gegeven. Dat geldt ook voor het eerste kwartaal in klas 3. Daarna worden ook cijfers lager dan 3 gegeven.
  4. Leerlingen zijn bij een proefwerk op de hoogte van
  • de stof van het werk (twee weken tevoren)
  • gewicht van het werk
  • te behalen aantal punten per onderdeel (vermeld op het werk)
  • de uitslag (binnen twee weken)

Toetsingsregels bovenbouw

De regels t.a.v. toetsing in klas 4 t/m 6 zijn vastgelegd in het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze worden jaarlijks vastgesteld voor 1 oktober en zijn te vinden op onze ELO. 

Voor de scholen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Gouda geldt een gezamenlijk examenreglement.