Schoolwerk

Alle studiewijzers worden gepubliceerd op SOM-Today en/of Liber. Leerlingen die op een of andere wijze een achterstand hebben opgelopen bij het maken of leren van hun huiswerk / schoolwerk, kunnen door hun docent via de mentor of schoolleiding verwezen worden naar Keuzelessen of het TabLab. Hier wordt onder leiding van een medewerker gewerkt aan het inhalen van achterstanden. Leerlingen die hun schoolwerk niet (volledig) hebben kunnen maken en daarvoor een geldige reden hebben, nemen een briefje mee van hun oudersĀ (te downloaden van de website).

De school biedt ook de mogelijkheid om structureel na schooltijd onder toezicht schoolwerk af te maken. Deze begeleiding wordt verzorgd door ons TabLab