Lichamelijk Opvoeding (LO)

Lichamelijk opvoeding op het Coornhert

Kleding:

Voor de lessen Lichamelijke opvoeding geldt geen voorgeschreven tenue. Voorwaarde is wel dat de leerling sportkleding draagt: een T-shirt, korte of trainingsbroek en correcte sportschoenen. Correcte sportschoenen betekent voor de binnenlessen dat de schoenen schoon zijn en geen strepen achterlaten op de vloer in de gymzaal, zoals bijvoorbeeld bij zwarte zolen het geval is. Het is niet toegestaan om op sokken de lessen te volgen. 

Blessures:

Tijdelijke blessure: Als een leerling op medische gronden (bijvoorbeeld: gestoten teen, van fiets gevallen, etc.) niet en/ of beperkt kan deelnemen aan de LO-lessen dient hij/ zij een schriftelijke verklaring van thuis mee te nemen. De leerling probeert dan zoveel mogelijk lesonderdelen mee te doen. De betreffende leerling dient dus wel in de les aanwezig te zijn.

Langdurige blessure: Als een leerling op ernstige medische gronden (gebroken arm/been, hersenschudding, etc.) niet kan deelnemen aan de LO-lessen dient hij/ zij een schriftelijke verklaring van thuis mee te nemen. De betreffende leerling dient wel in de les aanwezig te zijn. Wanneer het niet mogelijk of medisch onverantwoord is, om naar de zaal te komen dient de leerling/ouder contact op te nemen met de eigen docent LO. Er kan dan in overleg besloten worden wat de leerling in de lestijd gaat doen (bijvoorbeeld een vervangende opdracht op school).

Chronische blessure: Als een leerling op chronische medische gronden (bijvoorbeeld onder behandeling bij een arts/fysiotherapeut, chronisch letsel, etc) niet kan deelnemen aan de LO lessen dient hij/ zij een schriftelijke verklaring van de behandelend arts/ fysiotherapeut mee te nemen. De leerling dient  wel in de les aanwezig te zijn. Uit deze verklaring dient duidelijk te worden welke bewegingen/lesonderdelen niet meegedaan mogen worden. Bij een dergelijke blessure kan, mede in overleg met de schoolleiding, een regeling getroffen worden. In de bovenbouw zijn hier speciale procedures voor, omdat elke leerling het vak lichamelijke opvoeding met een voldoende moet afsluiten. Dit kan betekenen dat er een vervangende opdracht aan de leerling gegeven wordt door de eigen vakdocent LO.

Medicijngebruik:

Leerlingen die medicatie gebruiken, bijvoorbeeld voor astma, zijn zelf verantwoordelijk voor hun medicijnen en dienen die altijd bij zich te hebben.

Voorschriften in de zaal en kleedruimtes:

De lessen LO worden gegeven in sporthal de Mammoet, Calslaan 101 te Gouda. Eten en drinken in de zaal is verboden. In verband met de veiligheid mogen leerlingen geen horloges en/of sieraden dragen. Ook mogen ze geen sleutels, mobieltjes e.d. in hun broekzak houden. Deze blijven in de kleedkamer of in de kluis op school. De docenten nemen niets in bewaring, de leerling is er zelf verantwoordelijk voor. Indien gewenst zijn hockeybitjes tegen kostprijs verkrijgbaar in de zaal. Douchen na afloop van de gymles is een goede gewoonte en wordt, zeker als de leerlingen nog lessen gaan volgen, bijzonder op prijs gesteld. Er zijn doucheruimtes en er is tijd voor. Het gebruik van deodorant dient spaarzaam te gebeuren, zodat andere leerlingen er geen last van hebben. Uiteraard dient de kleedkamer netjes achtergelaten te worden.