Laptops

Alle leerlingen dienen te beschikken over een laptop waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. 

Voordelen van het gebruik van laptops in ons onderwijs:

 1. docenten kunnen met eigen materiaal effectiever en actiever aan de slag in de klas - zij kunnen onder andere doordoor makkelijk differentiëren en remediëren;
 2. het lesmateriaal kan in SOM-today (met gebruik van ons eigen Liber en Office-365) overzichtelijk bij elkaar gehouden worden;
 3. leerlingen kunnen zich thuis beter voorbereiden op de les;
 4. leerlingen worden vertrouwd gemaakt met en getraind in 21ste eeuwse vaardigheden - mediawijsheid en digitale geletterdheid;
 5. minder gebruik van papieren materiaal is goedkoper, dus houden we geld over voor andere investeringen in ons onderwijs.

Aanschaf laptop

Wij adviseren ouders van aanstaande brugklassers  gebruik te maken van het laptop aanbod dat de administratie na plaatsing van de leerling van een door de school aanbevolen partij toestuurt. Onze ervaring is dat het aanbod via de school een aantal grote voordelen biedt, waaronder de driejarige garantie en het repareren van drie schades met een beperkt eigen risico.

Indien ouders geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid, is het principe van Bring Your Own Device (BYOD) ook toegestaan. In geval van BYOD  moet  aan onderstaande basiseisen worden voldaan. 

Basiseisen aan een eigen laptop of pad 

De computer draait op Windows 10. Aan de harde schijf worden geen minimumeisen gesteld. Het wifi-kaartje moet de b,g,n standaard ondersteunen. De accuduur moet 2 uur of meer zijn. De machine moet in een stevige tas vervoerd worden. Een firewall moet actief zijn, bijvoorbeeld Windows Defender. Een Officepakket moet op de machine aanwezig zijn. Via de school kan een leerling ook gratis het Officepakket van Microsoft downloaden via www.office.com   
Met klem wordt geadviseerd om geen grotere schermen dan 15 inch te gebruiken in verband met breukrisico. Een Macbook is toegestaan, een Chromebook wordt ten sterkste afgeraden. 

Aanwijzingen voor het verantwoord gebruik van laptops

Aan het begin van het jaar krijgt een brugklasleerling instructie over het gebruik van zijn of haar laptop in het netwerk van de school en onze Elektronische Leer Omgeving. Onderstaande aanwijzingen voor het gebruik worden besproken.  

 1. Je gaat zorgvuldig met de laptop om. Je eet en/of drinkt niet in de buurt van de laptop van jou of van een ander;
 2. Je volgt aanwijzingen van medewerkers van de school op: die aanwijzingen kunnen betrekking hebben op het stoppen met activiteiten die niet zijn toegestaan volgens onderstaande regels, maar ook op het tijdelijk niet gebruiken van het apparaat;
 3. Je krijgt een gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres van de systeembeheerder;
 4. Je zorgt zelf  voor veilige opslag van gegevens;
 5.  ‘Hacken’ van andere computers of netwerken is verboden. 

E-mail

 1. Je mag een persoonlijke e-mail versturen en ontvangen zolang dat je eigen werk of dat van anderen niet stoort;
 2. Je verstuurt  absoluut geen berichten die dreigend,gewelddadig, intimiderend, beledigend, pesterig, treiterend, seksueel getint, racistisch of discriminerend van aard zijn. De normale regels voor schriftelijke communicatie gelden. NB Steekproeven ter controle zijn mogelijk;
 3. Het is verboden berichten anoniem, onder een verzonnen naam of onder de naam van een ander  te versturen. 

Internet

 1. Je mag voor eigen plezier sites bezoeken zolang dat het eigen werk of dat van anderen niet stoort;
 2. Sommige sites zullen niet toegankelijk zijn i.v.m. hun pornografische, racistische, discriminerende of  ‘spelletjes’- aard. Het bezoeken van dit soort sites is verboden. Winkelen, gokken of chatten is niet toegestaan;
 3. Indien daar aanleiding voor is, kan de laptop toegang tot het netwerk worden ontzegd.