Kern & Keuzerooster

Wat houdt het Kern & Keuzerooster in?

Kortweg betekent het kern- en keuzerooster het volgende:

 • Er zijn drie Kernlessen per dag van 80 minuten. Deze Kernlessen omvatten 80% van de totale lestijd;
 • De overige 20% van de lessen zijn Keuzelessen. Per week kiest een leerling zeven Keuzelessen;
 • Leerlingen gaan in totaal minimaal 37 roostermomenten van 40 minuten naar school (± 25 klokuren per week).

Zie ook de schooltijden.

Zie ook de poster.

Zie ons Youtube-filmpje.

Waarom het Kern- en keuzerooster?

Om beter in te kunnen spelen op individuele leerbehoeften en talenten, zijn wij op zoek gegaan naar manieren om dat te faciliteren. 

Daarbij zijn wij tot ons Kern- en Keuzerooster gekomen.

De voordelen van Kernlessen van 80 minuten:

 • Er gaat minder lestijd verloren door leswisselingen;
 • Er is rust in de school;
 • Zowel de leerling als de docent kan zich op drie à vier kernlessen per dag concentreren;
 • Leerlingen hebben per dag minder verschillende vakken met huiswerk;
 • Leerlingen hoeven nog minder boeken mee te nemen naar school. 

Voordelen van de Keuzelessen van 40 minuten:

 • Leerlingen zijn voor een deel zelf verantwoordelijk voor hun lesprogramma;
 • Leerlingen leren steeds zelfstandiger;
 • Leerlingen krijgen een rijker aanbod en begeleiding, ook buiten het standaardcurriculum.

 Welke Keuzelessen zijn er?

Naast de Kernlessen (80% van de totale lestijd) volgt de leerling verplicht minimaal 7 Keuzelessen. Het woord keuze geeft al aan dat een leerling zelf mag kiezen naar welke les hij of zij gaat. Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van Keuzelessen:

 • Extra vakles: vakgericht werken (curriculum gestuurd; remediëren, verdiepen)
 • Doorwerkles: bij een docent  (vragen stellen mag over het vak van de docent)   
 • Verplichte Praktijkles: verplichte activiteiten vanuit PT of PTA (zoals spreekvaardigheid, practica, atelier) 
 • Masterclasses: incidentele verbreding vanuit vakken (de stokpaardjes...) 
 • Zelfwerkles: met Tablab-assistenten in studiezalen Atrium, leerplein 5 en B-trium
 • Persoonlijke Ontwikkeling: mentorles, vaardigheden, brugklasshow, LOB, coaching, etc.     
 • Plusles: extra-curriculaire activiteiten (zoals versterkt MVT, HPG, Academie, Kidsmindz, Schoolorkest, Debat, Makers, …)

Begeleiding bij het kiezen

De mentor zal iedere leerling begeleiden in het maken van keuzes. In de onderbouw uiteraard meer begeleid dan in de bovenbouw.   

Praktisch 

Het aanbod voor Keuzelessen wordt gepubliceerd per periode. Aan het begin van iedere periode ziet een leerling welke keuzes er voor hem zijn. 

Als er reeks van Keuzelessen zijn, schrijft een leerling zich hiervoor aan het begin van de periode in.

Voor losse Keuzelessen kan een leerling zich op de donderdag vóór de betreffende week inschrijven.  Als een uur vol zit, kan de leerling contact opnemen met de maatwerkcoördinator. De maatwerkcoördinator kan een extra Keuzeles inplannen of een andere passende oplossing zoeken. 

Een leerling is na inschrijving verplicht te komen. Tijdens Keuzelessen gelden dezelfde regels rondom aanwezigheid, met dezelfde consequenties als bij Kernlessen.

Per periode wordt door de school geëvalueerd of het keuze-aanbod goed aansluit. 

_________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor Veelgestelde vragen over keuzelessen

Klik hier voor de Keuzelesregels.