Extra uitdagingen

Coornhert daagt je uit! 

Onder dit motto is er binnen en buiten het onderwijsprogramma veel te doen. 

Het Coornhert gymnasium biedt in het reguliere aanbod met onder andere  klassieke talen, Cambridge-Engels, Maakonderwijs en Onderzoeken en Ontwerpen al uitdagingen.

Binnen het onderwijsprogramma zijn er in de vaklessen veel mogelijkheden om een stap verder en dieper te gaan. Of sneller. Er zijn mogelijkheden om in vakken eerder examen te doen.Dat laatste gaat in ieder geval altijd in overleg tussen leerling, afdelingsleider, mentor en ouders. 

Buiten het onderwijsprogramma zijn er voor elke leerling mogelijkheden de uitdaging aan te gaan. Er  zijn verbredingscursussen (klas 1, 2 en 3), projecten als Kidsmindz (klas 3), verschillende wedstrijden (Olympiades in diverse vakken en leerjaren), het gymnasiale Honoursprogramma en verschillende mogelijkheden aan universiteiten vanaf klas 4. 

Daarnaast zijn er elke vrijdagmiddag activiteiten als debatteren, schaken, theatermaken; de Schoolband en het Schoolorkest oefenen, terwijl in de wintermaanden het zaalvoetbaltoernooi voor (in)spanning zorgt.