Excursies

Binnen het onderwijsprogramma van zowel bovenbouw als onderbouw wordt een aantal excursies en reizen aangeboden. Bij dit soort buitenschoolse activiteiten delegeert de schoolleiding de verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken aan een docent. Om één en ander in goede banen te leiden is een excursieprotocol vastgesteld.

De excursies worden één keer per schooljaar in rekening gebracht. Gespreide betaling is op aanvraag mogelijk.