Pestprotocol

Op onze school gaan leerlingen over het algemeen goed met elkaar om. Dat neemt niet weg dat de grenzen tussen plagen en pesten wel eens overschreden worden. Elk geval van pesten is er één te veel. In de mentorlessen wordt preventief aandacht aan pestgedrag besteed. Wij zijn er alert op en ondernemen actie als wij, leerlingen of ouders het signaleren. Als er gepest wordt, volgen we de procedures van het protocol. Wanneer pestgedrag plaatsvindt, rekenen wij op basis van dit protocol op een zo goed mogelijke samenwerking tussen mentor, ouders, docenten en leerlingen, .