Leerlingenzorg

Eerste hulp

De school beschikt over een wettelijk verplicht aantal bedrijfshulpverleners: in ieder geval alle clavigers en de TOA’s. Bij hen kunnen leerlingen altijd terecht voor eerste hulp.

 

Protocol medisch handelen

Het protocol kunt u hier lezen.

 

Meldingen

Meldingen van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief ).

Ouders, leerlingen en interne contactpersonen kunnen een externe vertrouwenspersoon inschakelen via:

GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 

T 088 - 308 33 42

E-mail  externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda

CJG Gouda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen / jongeren van 0 - 23 jaar. Waar je ook mee zit, de professionals vanuit het CJG helpen je verder! Link: www.cjggouda.nl  

 

Chat begeleiding

Soms kom je in de knel; je zit niet goed in je vel; je hebt ruzie thuis; je voelt je verlegen, je cijfers gaan naar beneden of je wordt gepest. Dan kun je wel een steuntje in de rug gebruiken door te spreken met iemand die jou wil helpen om met deze situatie om te gaan. Bij Kwadraad,  een aanbieder van maatschappelijke dienstverlening werken medewerkers (maatschappelijk werkers) die je online kunnen helpen met je problemen. Deze hulp is gratis en bovendien vertrouwelijk.

Door op deze link te klikken, kom je direct in contact met een van de online hulpverleners. Dus aarzel niet en vraag hulp als je er zelf niet meer uitkomt! 

Tijdens een chat heb je direct online contact met een hulpverlener en kun je jouw probleem voorleggen. De hulpverlener zal samen met jou de vraag onderzoeken en het gespreksdoel vaststellen. Daarna zal hij/zij jou helpen mee te denken over oplossingen of oplossingsrichtingen.