Grenzen verleggen

Leerlingen op het Coornhert gymnasium vormen een heterogene groep leerlingen als het om begaafdheid gaat. Er zijn leerlingen die voor alle vakken hard moeten werken om voldoende resultaten te behalen en er zijn er die het gemakkelijk afgaat in alle of enige vakken. Op school zal iedere leerling ervaren wat hem meer en minder ligt. Dan gaat het om vakken maar ook om vaardigheden als samenwerken, presenteren, plannen. Vervolgens vragen we leerlingen hun grenzen te verleggen en de uitdaging aan te gaan. Voor iedere leerling geldt de passage uit het schoolplan 2016-2020, p.5:

"De leerling leert in toenemende mate zelfstandig en met succes - dus de leerling:

  • verwerft, verbreedt en verdiept pre-academische kennis, inzichten, vaardigheden en interesses, binnen en buiten de school;

  • pakt uitdagingen aan, verlegt zijn grenzen - wil het beste uit zichzelf halen;

  • is in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het leren; (...)"

Onder het motto 'Coornhert daagt je uit' is er dan ook een scala van mogelijkheden om extra vakken te doen, verbredingscursussen te volgen, deel te nemen aan al dan niet buitenschoolse activiteiten en projecten. Er zijn masterclasses en bijzondere programma's als het honoursprogramma. Daarnaast is er ruimte voor eigenzinnige keuzes en initiatieven. Zie op de website onder Coornhert daagt je uit om een indruk te krijgen van de manieren waarop vorm wordt gegeven aan wat in het Schoolplan wordt genoemd.