Bestuur StOVOG

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda (StOVOG) is een zelfstandige stichting met drie openbare scholen in Gouda. Het bestuursnummer van de stichting is 41525.

Missie van StOVOG

…het geven van openbaar onderwijs in een kleinschalige, optimale leeromgeving voor elke individuele leerling.

De stichting streeft naar kwaliteitsverbetering en -borging, continuïteit en verdere professionalisering van het openbaar voortgezet onderwijs door bundeling van kennis en ervaringen en het bewaken en reguleren van de financiële stromen. De stichting gebruikt duidelijke en vooral korte communicatielijnen om dit te realiseren.

Bevoegd gezag

De organisatie kent een structuur met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In formele zin is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting.  

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

    de heer R.W. den Hartog

    de heer J. P. M. van Hoof 

    de heer A.T.M. Koops

    de heer H. van Tongerloo

Het postadres van het College van Bestuur:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Postbus 2134

2800 BG Gouda

Meer informatie:

www.stovog.nl