Het Coornhert Gymnasium

Onze school

Het Coornhert Gymnasium is een school waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen, waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt en waar men elkaar en elkaars eigendommen respecteert. Het homogene en kleinschalige karakter van de school speelt daarbij een belangrijke rol. Het Coornhert Gymnasium biedt de leerlingen een breed scala aan vakken. Daarnaast organiseren we binnen en buiten de lessen activiteiten die leerlingen de gelegenheid bieden ook hun andere talenten, in toenemende mate zelfstandig, te ontplooien. Naast kennisoverdracht besteedt het Coornhert Gymnasium aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden, van een attitude die leerlingen nodig hebben voor een succesvolle universitaire studie. Ook besteden wij bewust aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. Waar dit mogelijk is worden de culturele lijnen van de klassieke oudheid naar onze tijd doorgetrokken, waarbij ook de klassieken uit de andere Europese culturele tijdperken aan bod komen. Leerlingen leren zich open te stellen voor andere denkwerelden.

Lange traditie

Het Coornhert Gymnasium is één van de oudste scholen van ons land. Al in de 14e eeuw vervulde de school een belangrijke onderwijstaak in de Goudse samenleving. De geschiedenis van de school wordt in dit artikel op Wikipedia uitvoerig beschreven.

Verder klikt u hiernaast voor informatie over:

  • Het bestuur
  • Kwaliteitszorg
  • Missie, visie en ambitie
  • Onderwijsontwikkeling
  • Onderwijsresultaten
  • Het schoolplan
  • Onze naamgever Coornhert