GMR

De drie scholen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zaken op bestuursniveau worden hier besproken.