Communicatie

Voor het Coornhert Gymnasium is het samenspel met de ouders van grote betekenis. Goede communicatie tussen ouders en school is cruciaal. Zowel in algemene zin als in de informatie-uit­wisseling over uw kind. Hoe wij dat vorm geven, vindt u in het keuzemenu aan rechterkant.