Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2018 met lunch en historische stadswandeling

Geachte Oud-leerling (e),

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 november a.s. .

De vergadering vindt plaats in ons gebouw aan het Jan van Renesseplein 1 te Gouda.

Programma:

Aanvang Algemene Ledenvergadering: 11.45 uur:

1.Opening

2.Financieel jaarverslag (stukken vanaf 15 minuten voor de vergadering ter inzage)

3.Verslag kascommissie

4.Wat verder ter tafel komt

5.Sluiting( naar verwachting niet later dan 12.00 uur)                                                                               

Eenvoudige lunch: broodjes met koffie en thee tussen 12.00 en 12.30 uur.

Historische stadswandeling onder leiding van onze oud-docente en Goudoloog Marianne Lambregts.

De wandeling start om 13.00 vanaf  Hotel Best Western op de hoek van de Hoge Gouwe.

Naast het hotel is een parkeergarage voor degenen die met de auto komen. De geplande eindtijd van de wandeling is 14.30 uur.

Met het oog op eind WO I  honderd jaar wordt het deze keer een wandeling langs een aantal plekken in het centrum waar vluchtelingen uit Belgie zijn ondergebracht, toen, in combinatie met begraven door de eeuwen , inclusief bezoek aan de oude begraafplaats ( o.a. graf van dochter van Pablo Neruda).

Inschrijven kan online via de website van het Coornhert gymnasium vanaf 1 september: U kunt daarvoor het inschrijfformulier onderaan deze pagina gebruiken of via een mail naar m.de.groot@coornhert-gymnasium.nl . In de mail dan wel graag vermelden: naam,  examenjaar en of je deelneemt aan lunch en of deelneemt aan de stadswandeling

Inschrijving VOC alv en activiteiten 2018