Het 130-jarig bestaan van de school in 2019

Het 130-jarig bestaan van de school. Lustrumviering 2019

In 2019 viert Het Coornhert gymnasium alweer het 26e lustrum. De school bestaat dan (als gymnasium) 130 jaar. Er zal in juni 2019 daarom weer een grote algemene reunie voor alle oud-leerlingen worden georganiseerd. Uiteraard zal de VOC daar ook een bijdrage aan leveren! Nadere informatie zal in de loop van 2018 bekend gemaakt worden.