Het Zelfstandig Gymnasium

De Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) is het samenwerking-verband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken steeds intensiever samen aan de kwaliteit van de gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia in de wereld van het Nederlandse onderwijs.

Op de website van de stichting wordt ook nog wat uitgebreider aandacht besteed aan de meerwaarde van de klassieke taal.