Proeflessen

Een middag lessen volgen op het Coornhert alsof je al in de brugklas zit? De bel gaat, de volgende les begint! Dat kan Latijn zijn, Frans, wiskunde, aardrijkskunde...... Samen met bruggers van nu loop je van het ene lokaal naar het andere waar de leraar al op je wacht.

Deze middag is vooral bedoeld voor die leerlingen van groep acht die in november niet naar de Proefschool zijn geweest!

Proeflessen zijn er op woensdag 30 januari 2018  12.40 uur -15.15 uur

Opgeven voor de proeflessen? Ouders of leerkracht kunnen dat doen vanaf 1 januari 2019 met het formulier inschrijving proeflessen.