Groep 7/8

In het menu staat een aantal onderwerpen dat voor leerlingen van groep acht en hun ouders van belang is.

Van de eerst mogelijke kennismaking met het Coornhert gymnasium tijdens de verbreding in groep 7 (en 8) via proefschool in november, voorlichtingsavond, open dag en proeflessen  gaat het naar toelatingseisen en aanmelding.

Waar wonen de Coornhert-leerlingen en hoe komen zij naar school: onder voedingsgebied en fiets en openbaar vervoer is hierover meer te lezen.

Waarom kiezen voor het gymnasium? De film geeft een indruk.

Na de zomervakantie naar de brugklas op het Coornhert: het informatieboekje De start geeft de nodige informatie.