Schoolorkest

Het schoolorkest van het Coornhert Gymnasium bestaat al sinds 1982. In dat jaar besloot André Bunnik (toen ook leraar scheikunde) een orkest op te richten voor zowel leerlingen als docenten. Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 heeft hij het dirigeerstokje overgedragen aan Mark Lippe, die met ingang van het schooljaar 2014-2015 het schoolorkest zal dirigeren.

Het orkest startte met zo’n vijftien leerlingen en leraren, maar groeide al snel in omvang. Tegenwoordig bestaat het orkest uit ruim dertig leerlingen. Er is altijd ruimte voor meespelende ouders of docenten.

De bezetting van het schoolorkest is wat eigenaardig en hangt af van de instrumenten die onze leerlingen bespelen. Zo spelen er in het schoolorkest verschillende keyboards mee en een accordeon. De soms aparte verhoudingen wat betreft de bezetting leveren een uniek effect op. Zodra er voor een instrument bij een stuk geen partij is geschreven, wordt dit alsnog gedaan of wordt een partij van een ander instrument gespeeld.
Het repertoire van het schoolorkest verschilt per jaar. De stukken komen uit de Renaissance, de Barok, het Classicisme, de Romantiek en er wordt ook moderne muziek gespeeld. Zo schreef de bekende Nederlandse componist Jan van Dijk ooit een prachtig stuk speciaal voor de bezetting van het orkest in 1990. Daarnaast bevat het repertoire een groot aantal populaire muziekstukken waaronder bijvoorbeeld filmmuziek uit “Pirates of the Caribbean” en “Charlie and the Chocolate Factory” .

Het orkest repeteert bijna elke vrijdagmiddag in het atrium. Het blijft echter niet alleen bij repeteren, elk jaar vinden verschillende activiteiten plaats. Zo treden we bijvoorbeeld elk jaar op in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens het Orkestival, een landelijk festival van schoolorkesten van zelfstandige gymnasia. Elk schooljaar wordt afgesloten met een slotconcert in de aula van de school. 

Inschrijvingsformulier Reunie schoolorkest 2018

Bijdrage Jubileum Schoolorkest 2018

*) Verplicht invullen