Honoursprogramma

Met het honoursprogramma (HPG) willen we bereiken dat (hoog)begaafde leerlingen zich persoonlijk ontplooien tot de grenzen van hun mogelijkheden om voldaan en leergierig aan de volgende fase van hun opleiding te beginnen.

Het honoursprogramma is een samenwerkingsproject tussen de zelfstandige gymnasia. De gymnasia hebben de ambitie hun getalenteerde leerlingen meer te bieden dan uitstekende resultaten binnen het reguliere programma. Gymnasia hebben al decennialang ervaring op dit gebied, met plusprogramma’s, excellentie-ontwikkeling en speciale programma’s voor hoogbegaafden. Het Honoursprogramma Gymnasia wil die expertise bundelen en verder uitbreiden. De gymnasia bieden daarmee een programma dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en plezier te hebben in leren.

Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen, werkt met een coachende didactiek (waarderend perspectief) en richt zich op de ontwikkeling van competenties van de 21e eeuw.

In het kort is de bedoeling van het programma:

• We willen de leerling stimuleren om zich te ontwikkelen in zowel cognitieve vaardigheden als andere vaardigheden. Dat zijn vaardigheden als samenwerken, een plan maken, evalueren, projectmatig werken, onderzoek doen.

• Het HPG heeft als einddoel dat leerlingen op acht competenties vastgestelde niveaus behalen.

• Leerlingen zitten aan het roer: ze bepalen zelf op welke manier ze voldoen aan de criteria die het programma stelt.

• In wat de leerlingen doen en hoe ze dat doen, worden ze ondersteund en gecoacht door begeleiders met expertise op dit gebied.

• Honoursleerlingen staan in contact met elkaar, zowel met leerlingen van de eigen school als van de andere gymnasia.

• Hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld, wordt uiteindelijk besproken met externe examinatoren.

Meer informatie bij Steffie Muis, coördinator van het HPG: cgmu@coornhert-gymnasium.nl