Goethe - Duits

Goethe-certificaat - Duits

Het Coornhert Gymnasium is de enige school in Gouda waar het mogelijk is om een Goethe-certificaat te behalen. Het Goethe-Institut is het wereldwijd actieve, culturele centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en is in het leven geroepen om de kennis van de Duitse taal in het buitenland te ontwikkelen en internationale culturele samenwerking te onderhouden. De certificaten van deze door de Duitse staat gefinancierde instelling genieten internationale bekendheid. Met het juiste certificaat kan een buitenlandse student zich inschrijven bij een universiteit of hogeschool in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland zonder een aanvullende taalcursus.

 

Voor een Goethe-certificaat wordt een kandidaat in het Duits getoetst op zijn kennis van de Duitse taal op een van de zes niveaus van het Europese Referentiekader. Elk van de vier vaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt op hetzelfde niveau geëxamineerd en weegt even zwaar mee. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen het B1-examen afleggen; aan klas 5 en 6 wordt deelname aan het B2-examen aangeboden. Individuele kandidaten kunnen na overleg altijd deelnemen aan een hoger niveau. Het C1-certificaat biedt een student toegang tot opleidingen aan Duitstalige universiteiten. De examendata komen in overleg met het Goethe-Institut tot stand.