Excellent Coornhert

Beter in moderne vreemde talen

Ben je na de onderbouw wel heel erg goed in een taal? Versnellen kan, verdiepen mag. Je kunt een taal afsluiten op een hoger niveau als je dat zou willen. Bij Duits kun je opgaan voor het Goethe examen, Frans leidt op voor het Delf examen, en Engels kun je afsluiten op het niveau ‘Cambridge C2 proficiency’. Het is aan jou!

Delf-examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma op A1, A2, B1 of B2-niveau. Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française

De bepaling van het niveau van taalbeheersing vindt voorafgaand aan het examen plaats waarbij de vier taalvaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven worden getoetst. 


 

“Real English in the real world”

Op het Coornhert Gymnasium doen alle leerlingen mee met ‘Cambridge English’. Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het programma wordt in de bovenbouw afgerond met een internationaal erkend examen. Cambridge-examens openen deuren naar het hoger onderwijs, verbeteren kansen op een baan en vergroten later de keuzemogelijkheden voor studie of werk. De leerlingen ronden daarnaast in de bovenbouw het Cambridge English programma af op C2-niveau, het hoogst haalbare taalniveau. 

Het Goethe-certificaat 

Het Coornhert Gymnasium is de enige school in Gouda waar het mogelijk is om een Goethe-certificaat Duits te behalen. Het Goethe-Institut is het wereldwijd actieve, culturele centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en is in het leven geroepen om de kennis van de Duitse taal in het buitenland te ontwikkelen en internationale culturele samenwerking te onderhouden. De certificaten van deze instelling genieten internationale bekendheid. Met het juiste certificaat kun je je voor je vervolgopleiding inschrijven bij een universiteit of hogeschool in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland zonder een aanvullende taalcursus.

Voor een Goethe-certificaat wordt een leerling in het Duits getoetst op zijn kennis van de Duitse taal op een van de zes niveaus van het Europese Referentiekader. Elk van de vier vaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt op hetzelfde niveau geëxamineerd en weegt even zwaar mee. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen het B1-examen afleggen; aan klas 5 en 6 wordt deelname aan het B2-examen aangeboden. Individuele kandidaten kunnen na overleg altijd deelnemen aan een hoger niveau. Het C1-certificaat biedt een student toegang tot opleidingen aan Duitstalige universiteiten.

Honours Programma (HPG) 

Voor (hoog)begaafde bovenbouwleerlingen organiseert het Coornhert Gymnasium het Honours Programma (HPG). Je voert gedurende langere of kortere tijd een eigen onderzoek of ontwerp uit, wordt uitgedaagd om te excelleren, je persoonlijk te ontwikkelen en plezier te hebben in het leren. Als HPG leerling leer je vanuit een coachende aanpak, waarbij je spelenderwijs 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steffie Muis, coördinator HPG cgmu@coornhert-gymnasium.nl

Het honoursprogramma is een samenwerkingsproject tussen de zelfstandige gymnasia

Samenwerking met universiteiten

Onze school heeft volop samenwerkingsverbanden met universiteiten. Hele slimme bovenbouwleerlingen doen mee aan Pre-university projecten of volgen de Junior Med School. Meedoen is niet voor iedereen weggelegd, de uitdaging is dan ook des te interessanter voor wanneer je bij je vervolgopleiding jouw deelname aan een dergelijk universitair project kan laten zien.