DELF scolaire - Frans

Delf-examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma op A1, A2, B1 of B2-niveau. Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française.

De bepaling van het niveau van taalbeheersing vindt voorafgaand aan het examen plaats. De leerling schrijft zich in voor een bepaald niveau en haalt dat of niet. Wanneer de kandidaat het gekozen niveau niet blijkt te halen, krijgt hij níet automatisch een certificaat voor het onderliggende niveau.
De inhoud (niet het niveau) van het toetsmateriaal is bij Delf Scolaire aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen. 

Bij een Delf examen worden de 4 taalvaardigheden getoetst: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.