Cambridge Engels

Cambridge Programme

Klas 1: alle leerlingen doen mee aan het versterkt programma voor Engels:

Cambridge Programme. 3 uur per week les; 1 uur per week een native speaker verbonden aan de les (gratis).

In de loop van dit eerste jaar vindt selectie plaats voor het High Level Cambridge Programme, waaraan vanaf het tweede leerjaar deelgenomen kan worden.

De selectie gebeurt o.a. op basis van een 'Cambridge pretest' op A2 niveau en vindt plaats in periode 4. Ook motivatie van de leerling speelt hierin een rol.

 

Klas 2: We bieden de mogelijkheid vanaf de tweede klas mee te doen aan een extra versterkt programma Engels:

High Level Cambridge Programme. Aan deelname zijn extra kosten verbonden voor de inzet van native speakers/extra lessen.

3 uur per week les; 1 uur per week een native speaker verbonden aan de les (betaald).

Er worden in klas 2 geen nieuwe klassen gevormd. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven.

Klas 3-6: In het High Level Cambridge Programme (HLC) volgt een leerling vanaf klas 3 extra lessen. De klassen worden daarvoor opnieuw ingedeeld.

In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar heeft een leerling 3 uur High Level Cambridge Engels per week.

In het normale Cambridge Programme worden twee lesuren gegeven.

In het High Level Cambridge Programme is er 3 uur per week les;

Er is een native speaker verbonden aan de groep.

Leerlingen kunnen mee doen aan gecertificeerde examens.

Voor de meeste leerlingen in het High Level Programme zal dit als volgt gaan:

  • In schooljaar 3-4 als ‘schoolexamen’: Cambridge English: First examen (FCE - ERK Level B2) – schoolcertificaatgebaseerd op Cambridge pretesting resultaat.
  • In het vijfde schooljaar: Cambridge English: Advanced examen (CAE - ERK Level C1). Dit certificaat geeft (wat taal betreft) rechtstreeks toegang tot Engelstalige universiteiten en programma’s.
  • In het zesde jaar voor de meer capabele leerling: Cambridge English: Proficiency examen (CPE - ERK Level C2 = het hoogste niveau, near-native speaker level).

Deelname aan een Cambridge examen kost 220-240 euro.

In klas 2  is er een schoolreis naar Cambridge, waarbij leerlingen in gastgezinnen verblijven.