Verbreding periode 4 schooljaar 2016 – 2017, nu ook voor de brugklasleerlingen!

Uitdaging nodig? Verbreden omdat (je) het kan. Of omdat je een stukje uitdaging mist waardoor je eigenlijk minder met je talenten doet dan je zou moeten kunnen. In veel gevallen is verbreding in de les mogelijk. Een leerling maakt een ander type opdracht of mag opdrachten overslaan. In periode drie (leerlingen uit de tweede en derde klas) en vier (nu ook brugklassers) kan daarnaast een groep door de mentoren voorgedragen leerlingen in plaats van vaklessen op een andere manier aan de slag met verbreden en verdiepen. Via de Coornhert Academie is een keuze mogelijk uit een zeer divers aanbod van modules, onderwerpen of vaardigheden die normaal gesproken niet in de les aan bod komen maar om allerlei redenen de moeite waard zijn. In totaal gaat het in periode vier om 4 blokuren van 100 minuten of een variant daarop. Het is overigens niet verplicht om aan verbreding deel te nemen.

Afspraken

Het is belangrijk dat onderstaande afspraken nageleefd worden.

 • De leerling wordt voorgedragen door de mentor. Deze heeft goed in beeld of een leerling voldoende in staat is om verbreding te volgen. Het gaat daarbij niet alleen om cijfers, ook motivatie om de lat hoger te (willen) leggen.

 

 • De module vraagt een flink stuk zelfstandigheid van de leerling. Als verbreder mis je lessen, net als het opgegeven huiswerk. Verwacht wordt dat je desondanks het opgegeven huiswerk zelfstandig bijhoudt, je vragen aan de betreffende docent stelt als iets niet duidelijk is (eventueel via de mail) en je met de docent afspraken maakt over inhaalwerk. Het opgegeven huiswerk en de toetsstof staat in SOM.

 

 • Verbreding gaat voor een toets. Dat betekent dat een toets ingehaald wordt op een vast moment in de week, meestal op vrijdag. Het is belangrijk dat de leerling dit zelf met de vakdocent afstemt.

 

 • Periode 4 is periode waarin nogal wat buitenschoolse activiteiten plaatsvinden: veldwerk, excursies of zelfs een reis naar het buitenland (klas 2). In dat geval vervalt de verbreding. We houden bij het aanbod van de verbreding zoveel mogelijk rekening met deze activiteiten en proberen het module aanbod daarop af te stemmen.

 

 • Bij ziekte of andere oorzaken van afwezigheid gelden de standaardprotocollen zoals een telefoontje of briefje naar school.

 

 • Rooster: van een aantal modules is al bekend wanneer deze plaatsvinden, maar niet allemaal. Via het dagrooster lees je waar de modules plaatsvinden, ook vind je een roosteroverzicht op het mededelingenbord in het hoofdgebouw.

Aanbod

 • Bootcamp: helemaal losgaan in een van de parken in Gouda. Het Bootcamp is vanwege de zware fysieke training alleen voor de leerlingen uit de tweede en derde klas geschikt;
 • Sport oriëntatie: sportief met van alles wat. Onder andere klimmen, tennis en aikido;
 • Duiken: na een theorieles over duiken (op school) maak je kennis met duiktechnieken. Deze module is inmiddels gesloten voor inschrijving;
 • Rechten: kennismaking met het Nederlands rechtssysteem. Deze module is ook gegeven in periode 3;
 • Psychologie: hoe werkt jouw brein, hoe leer je? Via deze praktische module leer je jezelf een beetje beter kennen!
 • Filosofie: je bedenkt het! Een inleidende en prikkelende kennismaking met een bijzondere module;
 • Russisch: voor sommige leerlingen een herhaalde kennismaking met de Russische taal. Beginnersniveau;
 • Robotica: je bouwt je eigen robot! Deze module is inmiddels gesloten voor inschijving (15/4).
 • Muziek: dit keer een stap verder dan in periode 3, ervaring met een instrument/ zang is nu een voorwaarde. Het belooft weer erg leuk te worden!
 • Theater: vanuit een dialoog (les 1), naar samenspel (les 2), bewegen (les 3) en improvisatie (les 4). De Vloer op!
 • Tijdschrift maken: wat komt er allemaal kijken bij het maken van een tijdschrift? Hoe schrijf je een goed artikel? Wat kun je met teksten bereiken? Onder leiding van een professionele journalist;
 • Duurzaam koken bij Traiterie Fanteur: wat is duurzaam koken? Een leuke module voor iedereen wie kan/ wil leren koken;
 • Kunst met Tabak & Naus: maak je eigen sculptuur, een kunstwerk onder leiding van twee super enthousiaste kunstenaars!

Betaling, inschrijven en deadline

Een module bestaat uit vier bijeenkomst van 100 minuten (vier blokuren) en kost €40,-. Het bedrag graag voor woensdag 19 april overmaken op NL25 RABO 0116 9774 34 ten name van ‘Stichting Steunfonds Coornhert Gymnasium’ o.v.v. Verbreding Coornhert Academie 1617 periode 4, naam en klas van de leerling. Uw kind staat pas ingeschreven na opgave van de module en betaling van het verschuldigde bedrag.

Verzoek om voor woensdag 19 april 16:00 uur twee modules op te geven via de link in de digitaal verstuurde uitnodiging. Het kan namelijk zijn dat de eerste keuze volgeboekt is of bij gebrek aan belangstelling niet mogelijk blijkt. Ook de betaling dient voor woensdag 19 april 16:00 uur ontvangen te zijn op bovenstaande rekening.