Coornhert Academie Programma 2016 - 2017

Een wervelende start van het schooljaar 2016-2017 in oktober

De Coornhert Academie is afgelopen 3 oktober enthousiast van start gegaan met een zeer boeiende avond rond het thema ‘Help! Huiswerk!’ De ouders van de leerlingen van klas 1 en 2 kregen deze avond in een aansprekende inleidende lezing en verschillende workshops inspirerende aandachtspunten en diverse handvatten aangereikt voor het helpen van hun kind bij het leren.

Deze eerste activiteit van de Coornhert Academie was een groot succes.

De Coornhert Academie organiseert ook dit schooljaar voor alle bij de school betrokkenen interessante extra’s aan verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden. Onze activiteiten betekenen een meerwaarde voor het onderwijs aan het Coornhert Gymnasium voor leerlingen, ouders en medewerkers en alle anderszins geïnteresseerden en geeft in het bijzonder leerlingen extra mogelijkheden hun motivatie vast te houden of te ontdekken.

We zorgen dan ook voor een zeer gevarieerd aanbod. Naast onze jaarlijkse Coornhertlezing rond de sterfdag van Coornhert organiseren we meerdere avonden met lezingen rond diverse thema’s in diverse settingen, daarnaast cursussen en excursies. In kwartaal 3 en 4 vinden de verbredings- en verdiepingsactiviteiten voor de leerlingen van de onderbouw plaats. Daarnaast organiseren we cursussen voor de nieuwsgierige leerling uit groep 7 en 8 van de basisschool.

De eerste activiteiten in oktober en november

  • 3 oktober Help! Huiswerk! Een avond voor de ouders van leerlingen van klas 1 en 2

“Hoe kan ik mijn kind helpen met huiswerk?” is een veel gestelde vraag door ouders, vooral in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Op de thema- avond Help! Huiswerk! biedt de Coornhert Academie verschillende workshops aan, die gegeven worden door docenten van school. De avond start met een lezing over executieve vaardigheden.

  • 25 oktober Coornhert lezing ‘Het recht aan tafel’ voor ouders, leerlingen en medewerkers van het Coornhert Gymnasium

De jaarlijkse Coornhertlezing met aandacht voor de actuele betekenis van het gedachtegoed van Coornhert, veelzijdige vrijdenker en naamgever van onze school. Dit jaar belooft 25 oktober een boeiende interactieve avond te worden met medewerking van bijzondere sprekers en gasten in een panel. Coornhert vond in Gouda zijn toevluchtsoord en kon hier zijn teksten laten drukken. Burgemeester Schoenmaker zal vertellen hoe anno 2016 inhoud wordt gegeven aan Gouda als tolerante stad.

 

  • 7 november Ieper door Max de Groot, voor alle belangstellenden

Op 7 november houdt docent Max de Groot een lezing over de Eerste Wereldoorlog. Ter ondersteuning en verdieping van het thema zal fotograaf René de Wit zijn bijzondere fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog op deze avond exposeren.

 

  • 14 november: eerste activiteit avondacademie: start cursus Latijn voor de ouders van leerlingen van klas 1

Uw zoon of dochter volgt dit jaar voor het eerst lessen Latijn en Grieks op onze school. Voor wie (opnieuw) wil kennismaken met de Klassieken organiseert de Coornhert Academie een inspirerende kennismakingscursus Latijn die docent Henkjan Sprokholt zal verzorgen.

 

De Coornhert Academie staat voor uitdaging: voor verwondering