Coornhert Academie

Het Coornhert Gymnasium wil een school zijn waarin aandacht is voor kwaliteiten en interesses van allen die bij de school betrokken zijn: in de eerste plaats natuurlijk de leerlingen, daarnaast de medewerkers, maar ook oud-leerlingen, de ouders en overige belangstellenden.  

Het Coornhert Gymnasium wil een school zijn waarin aandacht is voor kwaliteiten en interesses van allen die bij de school betrokken zijn: in de eerste plaats natuurlijk de leerlingen, daarnaast de medewerkers, maar ook oud-leerlingen, de ouders en overige belangstellenden.  

De Coornhert Academie
Om de naast het reguliere programma op het Coornhert gymnasium extra activiteiten een duidelijk gezicht te geven worden ze uitgevoerd onder de vlag van de Coornhert AcademieDe Coornhert Academie ontwikkelt en realiseert een breed scala aan verbredende en verdiepende onderwijsactiviteiten om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en mogelijke problematiek als onderpresteren te voorkomen. Onderwijs daagt uit, prikkelt, verrast, raakt, maakt. De Coornhert Academie bundelt deze activiteiten en vormt daarmee een herkenbaar platform voor verbreding, verdieping en verwondering.

Het aanbod voor de leerlingen van zowel de basisschool als de onderbouw van het Coornhert gymnasium
Elk schooljaar krijgen leerlingen van de onderbouw de mogelijkheid verbredings- en verdiepingscursussen te volgen. In overleg met de mentoren wordt gekeken voor welke leerlingen het belangrijk is aan deze cursussen mee te doen. De leerlingen kunnen kiezen voor verbreding, vrijwillige deelneming maar niet vrijblijvend is daarbij het uitgangspunt. Een bijzonder verbredingsaanbod vormt deelname aan Kidsmindz, waarin ook dit jaar weer leerlingen uit ons derde leerjaar een denktank vormen volop creatieve oplossingen voor het bedrijfsleven en de overheid (hier een link naar Kidsmindz).

Vanaf januari kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen verdiepingsmodules volgen via de Coornhert Academie. Naast kennismaken met de sfeer in de school biedt het ze interessante en nieuwe uitdagingen. Zie voor het aanbod onder 'groep 7/8'.

Bovenbouwleerlingen van het Coornhert gymnasium kunnen deelnemen aan door de universiteiten ontwikkelde verdiepingsprogramma’s als Pre-University. Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te doen aan het door de Stichting Zelfstandige Gymnasia ontwikkelde Honours Programma. De Coornhert Academie vormt voor examenleerlingen (en andere belangstellenden) een platform voor examenlezingen (klassieke talen en filosofie).

Een divers aanbod voor ouders en medewerkers en leerlingen via de Avond Academie
Voor ouders, (oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen en andere belangstellenden worden lezingen en andere interessante activiteiten georganiseerd. Zo vindt er elk jaar rond de sterfdag van Coornhert  (eind oktober) een lezing plaats waarin het gedachtegoed van Coornhert centraal staat. Ook de basiscursus Latijn voor de ouders van de eersteklassers is een jaarlijks terugkomende activiteit. Het aanbod is gerelateerd aan het onderwijs op het Coornhert Gymnasium.

Op de hoogte blijven van de Academie activiteiten?

Op de website van het Coornhert gymnasium, via (ouder) nieuwsbrieven, maar ook via andere (sociale) media is regelmatig een update van Academie activiteiten te vinden (hier link naar voorlopig jaarprogramma).

Contact
Hester de Prieëlle, coördinator Coornhert Academie

E-mail: academie@coornhert-gymnasium.nl