Aciviteiten Avond Academie

De eerste maanden van het schooljaar zijn inmiddels voorbij, tijd voor academisch nieuws! 

Na twee drukbezochte thema avonden in september en oktober over 'studeren na het Coornhert' en 'Help! Huiswerk!', en de inmiddels historisch inspirerende reis naar Polen vanuit geschiedenis leek het verdiepingsaanbod vanuit de Avond Academie wat op de achtergrond verdwijnen. Achter de schermen is echter hard gewerkt aan een inspirerend aanbod van cursussen, masterclassen en lezingen. Ook het verbredingsaanbod voor zowel onderbouwleerlingen als leerlingen van groep 7 & 8 van de basisscholen kreeg vorm. Hieronder een overzicht dat regelmatig aangevuld wordt met actuele informatie. 

Academieladder

Januari 

 • 21 en 23 januari: start verbredingsmodules basisschoolleerlingen
 • 27 januari: eerste bijeenkomst 'Latijn voor ouders'. Locatie hoofdegebouw, deur open om 19.15 uur, einde avond 21.30 uur 

Februari 

 • vervolg verbreding basisschoolleerlingen 
 • vervolg 'Latijn voor ouders'
 • start verbredingsaanbod leerlingen Coornhert gymnasium via keuzelessen
 • start scripttraining nieuwe cast 'Ongewenst' 
 • 4 februari: Paul Groos mythologische verhalen verteller. Overdag voor de leerlingen uit klas 3, 's avonds voor overige belangstellenden 

Maart 

 • laatse lessen 'Latijn voor ouders'
 • start Avond Academie cursus 'creatief schrijven'
 • start Avond Academie modules LIC 
 • week 12: masterclass 'biowetenschappen' - snijpracticum 'het brein'

April 

 • vervolg cursus 'creatief schrijven'
 • start reeks 'in gesprek met je kind': in totaal 4 bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die als rode draad handvatten geven voor het voeren van gesprekken met je kind(en). Over alcohol, geld,depressie en (het ontdekken van) sexualiteit
 • 'Prikkelend verleden' - een drietal lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen verzorgd door Ronald den Haan, docent geschiedenis Coornhert gymnasium 

Mei 

 • vervolg historische reeks 'prikkelend verleden' 
 • vroege vogels exursie 'veenweide vogels'
 • streetart Breda: excursie onder leiding van docent beeldende vorming Hans Weenink 

Juni  

 • Donderdag 18 juni - 19.30 uur - Crispr-Cas-conferentie. Via lezingen, debatten, posters en andere presentatievormen laten alle vierdeklassers zien wat de (on)mogelijkheden zijn van de DNA-techniek Crispr-Cas en wat de wenselijkheid is van het gebruik van deze techniek. Meer informatie volgt!

Informatie over data, tijdstippen en overige bijzonderheden volgen zodra daar meer over bekend is. Voor tips of informatie kunt u contact opnemen met academie@coornhert-gymnasium.nl