Coornhert Academie

Het Coornhert Gymnasium wil een school zijn waarin aandacht is voor kwaliteiten en interesses van allen die bij de school betrokken zijn: in de eerste plaats natuurlijk de leerlingen, daarnaast de medewerkers, maar ook oud-leerlingen, de ouders en overige belangstellenden.  

De Coornhert Academie
Om de naast het reguliere programma extra activiteiten een duidelijk gezicht te geven worden ze uitgevoerd onder de vlag van de Coornhert AcademieDe Coornhert Academie ontwikkelt en realiseert een breed scala aan verbredende en verdiepende onderwijsactiviteiten om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en de ten gevolge daarvan mogelijke problematiek als onderpresteren te voorkomen. Onderwijs moet leerlingen uitdagen, prikkelen, verrassen; onderwijs moet iets zijn om gepassioneerd door te raken; blij van te worden.

Het aanbod voor leerlingen
Elk schooljaar krijgen leerlingen van de onderbouw de mogelijkheid verbredings- en verdiepingscursussen te volgen. In overleg met de mentoren wordt gekeken voor welke leerlingen het belangrijk is aan deze cursussen mee te doen.

In kwartaal drie volgen ook leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen verdiepingscursussen. Naast kennismaken met de sfeer in de school biedt het ze interessante, nieuwe uitdagingen.

Leerlingen van de bovenbouw kunnen meedoen aan door de universiteiten ontwikkelde verdiepingsprogramma’s als Pre-University. Daarnaast kunnen ze meedoen aan het door de Stichting Zelfstandige Gymnasia ontwikkelde Honours Programma.

Het aanbod voor ouders en medewerkers en leerlingen
Voor ouders, medewerkers en leerlingen worden lezingen en andere interessante activiteiten georganiseerd. Zo vindt er elk jaar rond de sterfdag van Coornhert (29 oktober) een lezing plaats waarin het gedachtegoed van Coornhert centraal staat. Ook de basiscursus Latijn voor de ouders van de eersteklassers is een jaarlijks terugkomende activiteit. Het aanbod blijft uiteraard gerelateerd aan het onderwijs op het Coornhert Gymnasium.

Nieuwsbrief 
Leerlingen en ouders worden door middel van de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het actuele aanbod. De Coornhert Academie zal haar aanbod en activiteiten bovendien via de website, Facebook etc. presenteren.  

Contactpersonen
De stuurgroep van de Coornhert Academie: Hester de Prieëlle, Maria ten Tusscher

E-mail: academie@coornhert-gymnasium.nl