Coornhert Academie

Het Coornhert Gymnasium is een  school met warme aandacht voor de kwaliteiten en interesses van alle personen die bij de school betrokken zijn: leerlingen, oud-leerlingen, ouders, collega's maar ook overige belangstellenden.  

De Coornhert Academie
De Coornhert Academie biedt vanuit het Coornhert gymnasium een breed palet aan volop verbredende en verdiepende onderwijsactiviteiten. Een aanbod dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en mogelijke problematiek als onderpresteren probeert te voorkomen. Ons onderwijs daagt uit, prikkelt, verrast, raakt, maakt. De Coornhert Academie bundelt deze activiteiten en vormt daarmee een herkenbaar platform voor verbreding, verdieping en verwondering.

Het verbredingsaanbod
Onze onderbouwleerlingen krijgen in de loop van het schooljaar de mogelijkheid verbreding te volgen. Dit kan vanuit de reguliere vakken in de vorm van een uitdagende keuzeles of - reeks. Daarnaast biedt de Academie elk jaar ruimte aan verbreding die op een andere manier uitdaging biedt. Met vakken als sterrenkunde en psychologie, of proberen we onze leerlingen op een creatieve of fysiek inspannende manier te inspireren. In het keuzeproces rondom verbreden speelt de mentor een belangrijke rol - een leerling kan wel willen verbreden maar heeft misschien toch nog wat aandacht voor het bijhouden of - spijkeren van een- of meer reguliere schoolvakken. Een bijzonder verbredingsaanbod is vanuit Kidsmindz: ieder jaar vormen weer leerlingen uit ons derde leerjaar een denktank volop creatieve oplossingen voor het bedrijfsleven en de overheid. 

Bovenbouwleerlingen van het Coornhert gymnasium nemen deel aan door de universiteiten ontwikkelde verdiepingsprogramma’s als Pre-University. Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te doen aan het door de Stichting Zelfstandige Gymnasia ontwikkelde Honours Programma. De Coornhert Academie vormt voor examenleerlingen (en andere belangstellenden) een platform voor examenlezingen (klassieke talen en filosofie).

Vanaf januari elk jaar kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen verdiepingsmodules volgen via de Coornhert Academie. Naast kennismaken met de sfeer in de school biedt het ze interessante en nieuwe uitdagingen. Zie voor het aanbod onder 'groep 7/8'.

Een divers aanbod voor ouders en medewerkers en leerlingen via de Avond Academie
Voor ouders, (oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen en andere belangstellenden worden lezingen, excursies en andere interessante activiteiten georganiseerd. Zo is 'Latijn voor de ouders van de eersteklassers' inmiddels een begrip.  

Op de hoogte blijven van de Academie activiteiten?

Op de website van het Coornhert gymnasium, via (ouder) nieuwsbrieven, maar ook via andere (sociale) media is regelmatig een update van Academie activiteiten te vinden (hier link naar voorlopig jaarprogramma).

Contact
Hester de Prieëlle, coördinator Coornhert Academie

E-mail: academie@coornhert-gymnasium.nl