Veldwerkexcursie biologie klas 5

Gepubliceerd op 17 juni 2016

De vijfdeklassers met biologie doen deze week veldwerkonderzoek in het natuurgebied 's Vijfheerenlanden bij Hei- en Boeicop. Op basis van een zelfgeschreven onderzoeksplan verzamelen de leerlingen onderzoeksgegevens in biotopen variërend van een natuurpoel, een boerensloot, weilanden, griendbos, populierenbos en meidoornbos. Hierbij doen zij onder andere onderzoek naar verschillen in macrofauna, vegetatie en voorkomen van vogels in de verschillende biotopen. In de middag werken de leerlingen hun onderzoek uit in een onderzoeksverslag waarbij zij naar verbanden zoeken tussen natuurbeheer en hun eigen resultaten. Door deze al jaren succesvolle excursie leren de vijfdeklassers om door een wetenschappelijke bril naar de natuur om ons heen en de relevantie van natuurbeheer te kijken.