Olympiade Grieks en Latijn: geplaatst voor finale

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Dit jaar heeft opnieuw een aantal van onze vijfde- en zesdeklassers deelgenomen aan de olympiaden Grieks en Latijn. Voor beide talen zijn sommige van die leerlingen doorgedrongen tot de tweede ronde in Hilversum. Daarvoor moesten zij van tevoren een stuk tekst in het Grieks dan wel Latijn bestuderen.

Voor Grieks betrof dit een homerische hymne: een religieus gedicht, gewijd aan de godin Demeter.. In deze hymne is Demeter ontredderd, omdat haar dochter Persephone is geroofd door de god van de onderwereld, Hades.
Behalve het beantwoorden van inhoudelijke en grammaticale vragen moesten de deelnemers ook een brief schrijven aan Persephone door de ogen van Demeter.

Voor Latijn moesten de deelnemers zich storten op een filosofisch leerdicht van Lucretius. Dit gedicht bleek niet onterecht bekend te staan als zeer moeilijk Latijn. De geselecteerde passage gaat over de ontwikkeling van de mensheid. Werd men lang geleden nog opgegeten door wilde beesten, op het moment van schrijven (1e eeuw voor Christus) is het niet veel beter: Mensen sterven massaal in (burger)oorlogen en door schipbreuk op zee..

Voor beide olympiades heeft Björn de Ruiter (klas 6) als een van de drie beste leerlingen van Nederland de finale bereikt. Op zaterdag 6 april, in het Rijksmuseum van Oudheden, heeft hij dus twee keer kans om de beste van Nederland te worden.