Levend Latijn

Gepubliceerd op 22 februari 2017

Op dinsdag 7 februari bezochten de leerlingen van de zesde klas van onze school met het oog op hun eindexamen het Rijkmuseum van Oudheden (RM) in Leiden. Daar woonden zij niet alleen een workshop bij, maar werden ook langs oude voorwerpen die met religie te maken hebben gevoerd. Want dit jaar wordt in de zesde klas de Romeinse religie met teksten van Livius behandeld. Maar, o schrik, die rondleiding werd niet in het Nederlands, maar in het Latijn gegeven. Aanvankelijk twijfelden de leerlingen er niet aan dat het zo zou zijn, dat ze er niets van zouden begrijpen, maar al snel merkten ze dat ze de Latijnse conversatie volgden en sommigen gaven zelfs in het Latijn antwoorden op vragen. In het begin gebruikte de rondleider, Casper Porton, natuurlijk makkelijke woorden en eenvoudige zinnen, maar al snel moeilijkere. Zodra hij kon, maakte hij bijzinnen met betrekkelijk voornaamwoorden, voegwoorden, coniunctivi, gerundiva etc. Helemaal tot aan het eind - na vijf kwartier - bleven de leerlingen aandachtig luisteren en meedoen. Het museum doet zijn eerste ervaring op met deze rondleiding. Ons gymnasium is dus de eerste school die dit nieuwe product heeft uitgeprobeerd.

En uiteraard ook in het Latijn:

Ante diem VII Idus Februarias discipuli gradus ultimi scholae nostrae Museum Antiquitatum Publicum (MAP) Lugduno Batavorum probationis causa viserunt. Ubi non modo ad officinam studiosam aderant sed etiam praeter res antiquas religioni coniunctas circumducti sunt. Nam hoc anno in gradu ultimo religio Romana in litteris Livii agitur. Sed, o formido, illa circumductio non batave sed latine ducta est. Primo discipuli non dubitabant quin futurum esset, ut nihil intellegerent, sed citius sermonem latinum ratione prehendere sentiebant et nonnulli etiam latine quaestiones respondebant. In initio circumductor, nomine Casparus Portonus, verbis facilioribus humilioribusque sententiis utebatur, sed haud serius difficilioribus. Simulac poterat, clausulas cum pronominibus relativis, coniunctionibus, modis coniunctivis, gerundivis et ceteris composuit. Usque ad ultima verba - post unam et quartam horam - discipuli intenti audiebant et partem capiebant. Museum rudimentum huius circumductionis ponit. Gymnasium nostrum igitur est prima schola quae hoc libamen degustaverit.