Leerlingen adviseren over Erfgoed

Gepubliceerd op 23 augustus 2017

In het schooljaar 2017-2018 gaat een aantal van onze leerlingen (klas 3) en leerlingen van de Goudse Waarden in samenwerking met Kidsmindz Foundation aan de slag met een opdracht In het kader van het project ‘’Erfgoed Telt!’’ van het Ministerie van OC& W. In de maanden september en oktober vinden wekelijks werksessies plaats waarin deelvragen en probleemstelling worden onderzocht. Het advies van de leerlingen zal worden gepresenteerd aan het MT van de directie van Erfgoed en Kunsten van het Ministerie OCW. Ook zullen deze leerlingen later die maand spreken op het Nationaal Monumenten Congres in Leeuwarden.