Kidsmindz adviseert OCW over jongeren en Erfgoed

Gepubliceerd op 13 november 2017

Op maandag 6 november presenteerden onze derdeklassers Imane Ahayan, Eelke de Bruijn, Lars van Eijk en Sanne van Elzakker op het Ministerie van OCW aan de Directie Erfgoed en Kunsten (E&K) de resultaten van hun onderzoek dat zij in opdracht van het ministerie hebben verricht. Zij deden dat als een hecht team samen met leerlingen van de Goudse Waarden en onder begeleiding van de Kidsmindz Foundation en de docenten Koper en Sprokholt.

Net als bij eerdere onderzoeken die leerlingen van onze school samen met Kidsmindz hebben uitgevoerd (Rabobank, Aldi), ging het ook hier om de vraag hoe de jongste generatie moet worden bereikt, geïnteresseerd en geactiveerd. Monumentenzorg heeft zich de afgelopen decennia namelijk wel grondig gemoderniseerd, maar wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat ook jongeren zich actief gaan inzetten voor de toekomst van het Nederlandse erfgoed (gebouwen, archeologische sites, historische landschappen etc)? De leerlingen kwamen in hun oplossingen uiteraard met tips en waarschuwingen voor het gebruik van social media, maar ook met tal van spectaculaire herbestemmingen (zwembad in een verlaten kerk), ideeën voor adoptie van monumenten door scholen, veel hogere eisen die gesteld moeten worden aan rondleiders, diverse ideeën voor quizzen en apps op de mobiel, lessen op locatie en nog veel meer. Al hun adviezen en vooral de onderbouwing erbij vonden een zeer warm onthaal. Het ministerie laat direct een aantal adviezen uitvoeren door de Haagse Hogeschool, waar de leerlingen dan ook hun presentatie moeten herhalen. Maar eerst presenteren zij op donderdag 9 november hun bevindingen op het Nationaal Monumentencongres 2017 in Leeuwarden. Het project Kidsmindz ressorteert op onze school onder de Coornhert Academie.