Differentiatie binnen Cambridge Engels

Gepubliceerd op 13 juni 2014

De vijfdeklassers die Cambridge Engels doen, werken op dit moment aan de twee hoogste examens binnen het Cambridge English Language Assessment programma. De meerderheid van de leerlingen bereidt zich voor op Cambridge English: Advanced (CAE). Dit examen wordt op 7 en 12 juni afgenomen door de British Council.  

Ten gevolge van de tempodifferentiatie binnen het Cambridge Engels programma werken enkele leerlingen er aan om in de nabije toekomst een examen op het hoogste niveau af te leggen, Cambridge English: Proficiency (CPE). Dat niveau komt overeen met het hoogste niveau (C2) van het Europees Referentiekader. Mensen die dit niveau behalen, laten zien dat ze kunnen communiceren met de taalvaardigheid van een native speaker

Alle Cambridge 5 leerlingen hebben onlangs deelgenomen aan het pretesting programma (CAE dan wel CPE). Pretesting stelt leerlingen in de gelegenheid om examenonderdelen af te leggen onder dezelfde condities als het daadwerkelijke examen. De resultaten geven per vaardigheid aan of de leerlingen in need of improvement, borderline of on track zijn. Dit geeft een goed beeld van de sterke en de zwakke kanten en dit maakt dat leerlingen zich gericht kunnen voorbereiden op het officiele examen. 

Het Coornhert Gymnasium is reeds twee jaar officieel Preparation Centre van de University of Cambridge. Ook in andere leerjaren wordt dus veelvuldig aan pretesting deelgenomen. Alle eersteklassers hebben aan het begin van het schooljaar de Key English Test (KET - A2) afgelegd en half april de Preliminary English Test (PET - B1). In de leerjaren 2, 3 en 4 hebben vele Cambridge leerlingen deelgenomen aan FCE (B2) en CAE (C1) pretests

We wensen de vijfdeklassers heel veel succes met de voorbereiding op hun officiele Cambridge English examen in juni – Good luck! 

Sectie Engels