Coornhert-docenten ontwerpen mee aan het onderwijs van de toekomst

Gepubliceerd op 19 december 2017

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich het komend jaar over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Twee van deze docenten komen van onze school!

We feliciteren Saskia van der Jagt (ontwikkelteam Mens & Natuur) en Nienke Nagelmaeker (ontwikkelteam Nederlands) met het feit dat zij zijn toegelaten tot één van de teams.

In totaal zijn er negen teams. Met de opbrengst van het ontwikkelproces in de teams zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

In onderstaande links meer informatie over de teams:

https://curriculum.nu/mensennatuur/

https://curriculum.nu/nederlands/