Coornhert Gymnasium positief (+) beoordeeld door Elsevier

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Na de prachtige 9,5 die onze school van de Volkskrant kreeg, bedeelt nu ook het weekblad Elsevier ons met een mooie score: een plus (+). Elsevier meet jaarlijks de kwaliteit van scholen af aan het percentage zittenblijvers in de onderbouw rekening houdend met het advies van de basisschool, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma haalt en het gemiddelde examencijfer. Ook het verschil tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen telt mee voor de einduitslag. De prestaties worden gemeten gemiddeld over drie jaar: 2009, 2010 en 2011. Naast de prestatieoordelen geeft Elsevier achtergrondinformatie per school: de levensbeschouwelijke grondslag, onderwijsvisie (zoals Dalton of Montessori), het aantal leerlingen op de betreffende vestiging en het percentage leerlingen uit achterstandswijken.