COMUN debat

Gepubliceerd op 8 maart 2022

Jaarlijks wordt door een groep bovenbouwers het Coornhert Model United Nations (COMUN) georganiseerd voor hun profielwerkstuk. Dit jaar werd het georganiseerd door de vijfdeklassers Suzanne, Koosje, Bente en Felix en zesdeklasser Hessel. In het weekend van 11-13 februari was alweer de zesde editie.

Bij een MUN worden VN-commissies gesimuleerd en voeren ‘delegates’ debatten over internationale problematiek in formeel Engels. Elke delegate voert in de commissies het woord namens een land. Zo ging COMUN 2022 onder meer over de verdeling van grondstoffen, de opkomst van de Taliban en illegale wapenhandel. Zo leren de delegates niet alleen over relevante mondiale uitdagingen, maar ook over internationale samenwerking en op hoog niveau te debatteren.

Vanaf het begin heeft de organisatie zich ingezet voor een fysieke conferentie, maar helaas lieten de coronamaatregelen dat niet toe. COMUN 2022 was dus onze eerste online editie. Ondanks deze tegenvaller is er een uitstekende conferentie neergezet. Een behoorlijke groep leerlingen heeft zijn eerste MUN-ervaring opgedaan en flink gedebatteerd en gelobbyd. Dat was voor velen zelfs online veel leuker dan vooraf verwacht en er zijn voornemens om ook andere (internationale) conferenties te bezoeken. COMUN 2022 was ondanks de coronamaatregelen een groot succes!