Missie en visie

De missie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda:

…het geven van openbaar onderwijs in een kleinschalige, optimale leeromgeving voor elke individuele leerling.

#

De missie en visie van het Coornhert Gymnasium:

Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium onder begeleiding van competente docenten in een uitdagende en veilige omgeving en bereidt zich optimaal voor op zijn

toekomst.

#

dus de leerling:

• leert in toenemende mate zelfstandig, met eigen verantwoordelijkheden met anderen;

• verbreedt en verdiept kennis op zoveel mogelijk terreinen;

• pakt uitdagingen aan, verlegt zijn grenzen; vindt excelleren normaal;

• is vaardig op het gebied van onderzoeken, presenteren en samenwerken (o.a feedback geven en ontvangen);

• heeft een open houding t.a.v. andere en oudere culturen, denkwerelden;

• kan standpunten innemen en beargumenteren;

• kan zich verplaatsen in anderen;

• is in staat tot zelfkritiek;

• speelt een actieve rol in het schoolleven;

en ontwikkelt zich in zes jaar tot een verantwoordelijk lid van de samenleving met respect voor anderen.

#

de docent is competent - dus de docent:

• is goed opgeleid en bijgeschoold en heeft een voor zijn taken nuttig netwerk;

• sluit in zijn lessen aan op basis- en vervolgonderwijs;

• (h)erkent verschillen in niveau, tempo en leerstijl;

• (h)erkent verschillen in leren tussen jongens en meisjes;

• geeft leerlingen medeverantwoordelijkheid;

• stelt eisen op maat aan leerlingen en daagt uit;

• beoordeelt adequaat; geeft niet alleen cijfers maar hanteert ook andere beschrijvingen van het niveau zoals rubrics en referentiekaders;

• werkt samen met en leert van collega’s;

• staat open voor feedback en geeft die ook;

• stimuleert leerlingen om te leren, maakt nieuwsgierig;

• is gericht op samenhang, ook buiten zijn vak;

• stemt af en kiest binnen het afgesproken programma zijn eigen “kleur”;

• pakt uitdagingen aan en verlegt zijn grenzen;

• is reflectief en doet regelmatig onderzoek naar het effect van zijn werk.

#

de school is veilig en uitdagend:

• de school is kleinschalig; de lijnen zijn kort;

• er is zorg en aandacht voor elkaar – leerlingenzorg en personeelsbeleid is effectief, met menselijke maat en professioneel;

• er is zorg voor de leefomgeving en elkaars eigendommen;

• er is een open sfeer tussen docenten en leerlingen;

• er zijn duidelijke regels en afspraken die iedereen onderschrijft;

• er is sprake van een effectieve en goed communicerende organisatie;

• onderwijs is onze kerntaak, lessen gaan voor en door;

• er is intensief aandacht voor academische kennis en vaardigheden;

• fouten maken mag en excelleren is de norm;

• er zijn goede faciliteiten en een afgewogen leermiddelenmix;

• er zijn per vak goed doordachte leerlijnen die breder en dieper reiken dan de VWO-exameneisen;

• de leerstof is rijk aan betekenis en context;

• lessen zijn aantrekkelijk, kennen een passend tempo, zijn methodeoverstijgend of zelfs methodeloos, uitdagend en gevarieerd en per saldo onmisbaar;

• (klassieke) cultuur, kunst en sport brengen evenwicht en context;

• de school bereidt de leerlingen goed voor op (de keuze van) het vervolgonderwijs;

• in het belang van de leerlingen is er doelgericht contact met ouders, indien nodig ook intensief.


Vacatures

24 mei 2016

We hebben op dit moment geen vacatures.


Activiteitenagenda

 • 25 oktallenCoornhertlezing "Het recht aan tafel"
 • 31 oktAllenStart toetsweek E1
 • 03 nov1Museum Gouda
 • 04 nov1Brugklasfeest
 • 04 novDebatMUNISH
 • 07 nov6CAE Uitreiking Certificaat
 • 07 novallenCoornhert Academie/lezing "Ieper"
 • 08 novOudervereniging ALV en How2talk2teens
 • 08 novgrp 8Proefschool
 • 10 nov1, 3English Theatre Company
 • 11 novAllenSchoolschaaktoernooi
 • 12 novOrkestMuziekprojectdag
 • 14 nov3Euroclassica-examen Latijn
 • 14 novAllenCoornhert Academie: start avondacademie
 • 15 nov6De Pont Tilburg
 • 16 nov1b, 1eGesteentepracticum
 • 17 novAllenAanvraag oudergesprekken tot 22 nov 12.00 uur
 • 17 nov4Beelden aan Zee
 • 17 novgrp 8Proefschool
 • 17 nov1a, 1cGesteentepracticum
 • 18 nov1dGesteentepracticum
 • 18 novOrkestUitvoering muziekproject met SOMH
 • 18 nov2-6FAB-klas
 • 18 novDebatLEMUN
 • 21 novgrp 8Voorlichtingsavond ouders groep 8 leerlingen
 • 22 novAllenSluiting aanvraag oudergesprekken 12.00 uur
 • 23 novAllenMini-uren
 • 23 novAllenMR-vergadering
 • 24 novAllenKlassiekenquiz
 • 24 novAllenMini-uren
 • 24 nov5Careerday
 • 25 novAllenMini-uren
 • 25 novAllenBekendmaking oudergesprekken
 • 25 novDebatVoorbereiding NK
 • 28 novAllenMini-uren
 • 28 nov3Euro-classica examen Grieks
 • 29 nov4/5/6HPG teambuilding
 • 30 novAllenOudergesprekken R1
 • 01 decGMR-vergadering
 • 06 decAllenOudergesprekken R1
 • 08 dec4Scapino ballet
 • 11 apr1-6Orkestival

Coornhert Gymnasium

Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda
info@coornhert-gymnasium.nl
Tel: (0182) 59 95 17
 


Vereniging van Oudleerlingen van het Coornhert Gymnasium VOC