Groep 7/8

Aan de rechterkant staat een aantal onderwerpen dat voor leerlingen van groep acht en hun ouders van belang is.

Van de eerst mogelijke kennismaking met het Coornhert gymnasium tijdens de verbreding in groep 7 (en 8) via proefschool, voorlichtingsavond, open dag en proefles gaat het naar toelatingseisen en aanmelding.

Waarom kiezen voor het gymnasium? De film geeft een indruk.

Na de zomervakantie naar de brugklas op het Coornhert: het informatieboekje De start geeft heel veel praktische informatie.